PRINCIPAL

Principal.jpeg

VICE PRINCIPAL

MR. K RAMACHANDRAN.JPG

Dr. Prakhar Bharadwaj

Mr K. Ramachandran

JULIANA GONSALVES.JPG

Juliana Gonsalves

Higher Secondary Teaching Staff

NAYNA PATEL.JPG
SUREKHA PATEL.JPG

Nayna Patel

Surekha Patel

my pic 22.jpg

Shemswapnil Gamadia

NILESH PATEL.JPG
IMG_6699.JPG
IMG_0926  BUMI DESAI.JPG
IMG_6701.JPG

Nilesh Patel

Aaditya Singh

Bhumi Desai

Krinali
Patel

IMG_6702.JPG

Vrinda
Pathak

IMG_6706.JPG

Panthini
Patel

IMG_0936.JPG

Humairah
Ansari

manoj garasia.JPG

Manoj Garasia

Secondary Teaching Staff

RANJAN RANA.JPG

Ranjan Rana

ROOMANA MALIK.JPG

Roomana Malik

NITIN PATEL.JPG

Nitin Patel

FARIDA PARDIWALA.JPG

Farida Pardiwala

IMG_6708.JPG

Heena
Pathan

Primary
Teaching Staff

manoj garasia.JPG

Manoj Garasia

JAYSHREE SAVARIA.JPG

Jayshree Savariya

piyush naik.JPG

Piyush Naik

RASIK PATEL.JPG

Rashik Patel

GANESH NAIKA.JPG

Ganesh Naika

REKHA C R.JPG
PARITA PRAJAPATI.JPG

Rekha C.R.

Parita Prajapati

Pre-Primary Teaching Staff

IMG_6713.JPG

Yelina 
Pathan

DHARA SANGHADIA.JPG

Dhara Sanghadia

TEJAL PATEL.JPG

Tejal Patel

SHOBHA PATKAR.JPG

Sobha Patkar

twinkle.jpg

Twinkle

Desai

IMG_6712.JPG

Nazmin

Shaikh

IMG-20211014-WA1062.jpg

Madhvi
Patel