top of page
dharmesh.jpg

Mr. Dharmesh Patel

WhatsApp Image 2023-06-16 at 8_edited.jpg

Mr.Manish lad

IMG_20220830_134940_HDR.jpg

Basharat
Shaikh

SUBHASH PATEL.JPG

Mr. Subhash Patel

dixit patel.JPG

Mr. Dixit Patel

IMG-20230624-WA0000_edited.jpg

Mr. Ratilal
Band Instructor

THAKOR PATEL.JPG

Mr. Thakor Patel

SUMANBEN PATEL.JPG
ILABEN PATEL.JPG

Ms. Sumanben Patel

Ms. Ilaben Patel

MANISHABEN PATEL.JPG
SANGITABEN PATEL.JPG
ASHWINIBEN .JPG

Ms. Sangitaben Patel

Ms. Manishaben Patel

Ms. Ashwiniben
Gaikwad

bottom of page